πŸ“ΈWallets eligible to migrate

The snapshot was taken at block 4007581.

The addresses listed below were eligible to migrate to ETH from Base.

Eligible users may use the migration app, until 29th September 2023. A merkle tree was constructed from all addresses with non-zero FSNIPE balances at block 4007581.

[
 "0xB61...2cb4",
 "0x9B9...6B28",
 "0xf15...8493",
 "0x655...aeFc",
 "0x924...17fA",
 "0x66d...2eB3",
 "0x81f...94A3",
 "0x7C1...DB73",
 "0xEB4...f3b4",
 "0xcd9...C239",
 "0xeA7...9383",
 "0xfD1...013A",
 "0xc2B...069D",
 "0xe3c...5e2b",
 "0xEBc...61fF",
 "0x7BF...1984",
 "0x679...7f17",
 "0xD39...1BB6",
 "0x3d2...F808",
 "0x1F0...8512",
 "0x517...6126",
 "0xe80...a5B6",
 "0x2D1...F506",
 "0xa1F...1e36",
 "0x205...30AA",
 "0xC13...A4B8",
 "0xD51...D31b",
 "0x6BA...04e8",
 "0x718...bf64",
 "0x38d...Df3b",
 "0x100...02C8",
 "0x635...99cc",
 "0xF6d...56D6",
 "0x651...5f76",
 "0xA34...4F9E",
 "0x578...13ce",
 "0x05c...BFFF",
 "0x3E8...8a00",
 "0xe12...A542",
 "0x269...7Ed4",
 "0xFa5...eCd2",
 "0x6fe...EFc4",
 "0xcF1...39Ea",
 "0x322...E807",
 "0x5f2...889f",
 "0xf2c...CdE0",
 "0x6D9...bE29",
 "0x954...00a3",
 "0x0e4...45B0",
 "0xdA2...768d",
 "0x9e2...f2c0",
 "0xF3D...97e0",
 "0x8F7...51b3",
 "0x577...C9eb",
 "0x4D0...f973",
 "0xAb4...3FC9",
 "0xDe4...FBDD",
 "0xd5A...B264",
 "0xfbA...03F2",
 "0x0Cc...07cF",
 "0x629...F370",
 "0xF3B...aBFd",
 "0x92B...fa62",
 "0x762...96C2",
 "0x8b7...3476",
 "0x6A0...8D46",
 "0x9FB...2a98",
 "0xc5A...f62F",
 "0xf54...3465",
 "0x4dc...D5c3",
 "0x092...6203",
 "0xD66...E063",
 "0x147...feBB",
 "0x1f2...3bb6",
 "0x161...061C",
 "0xC5F...1cFc",
 "0x4Ce...b285",
 "0xb9D...2044",
 "0xC43...9aDB",
 "0x0a8...76C2",
 "0x7BC...32E9",
 "0x482...0F8d",
 "0xb29...8901",
 "0xcD0...E74a",
 "0xE41...27ac",
 "0x059...81AD",
 "0xCaB...346e",
 "0xB49...2481",
 "0xC39...68fB",
 "0x758...0cE7",
 "0x4A2...fD53",
 "0x5e4...9306",
 "0xD8a...F3Ae",
 "0x852...ddBA",
 "0x3BB...2505",
 "0xBb9...9E0A",
 "0x5Dd...65Bb",
 "0x750...29Ec",
 "0x5C2...9aF9",
 "0xE3a...7B5b",
 "0xeA7...4F32",
 "0xdB4...E638",
 "0xBe7...C733",
 "0x87d...4580",
 "0xEB6...F553",
 "0x797...6358",
 "0x155...0Abb",
 "0x9dA...8319",
 "0x415...8557",
 "0xe09...Ea3f",
 "0x941...E8BA",
 "0xc7f...294E",
 "0x238...11A0",
 "0x192...01b7",
 "0xedc...13CC",
 "0xB9b...991b",
 "0xCc5...152E",
 "0x13B...2B18",
 "0xB74...6afc",
 "0x046...7bd9",
 "0x22D...42b7",
 "0x4b8...98D7",
 "0xb20...eAD9",
 "0xcd2...D349",
 "0xD20...7286",
 "0x1aF...9710",
 "0x85a...2B64",
 "0x48B...18E4",
 "0xDAc...3d4d",
 "0x301...85bE",
 "0x8D1...ed46",
 "0x3Fa...54bc",
 "0xC1E...F2aD",
 "0x161...486d",
 "0x59d...83d3",
 "0xE6b...EF99",
 "0x5a1...e439",
 "0xf3C...F0Fd",
 "0x027...206A",
 "0x6fD...f508",
 "0xDDc...58E1",
 "0x798...e609",
 "0x799...7eb7",
 "0x678...16a1",
 "0xB22...56Ce",
 "0x4aB...F58c",
 "0x76E...6D2F",
 "0xf85...1AC6",
 "0xfb4...3991",
 "0x3BE...594E",
 "0x6b0...47F9",
 "0x2D9...E3A4",
 "0x9Ab...6E9A",
 "0xBC6...5D7F",
 "0x9fd...E33A",
 "0x939...CbD0",
 "0x8f9...eB3F",
 "0x7a0...BBFf",
 "0xe3e...a0Cc",
 "0x00b...1BE4",
 "0xfEf...8f4E",
 "0x89E...2a97",
 "0xFCB...D84D",
 "0xf21...1a14",
 "0xD93...1919",
 "0xfaf...dad8",
 "0x806...6E63",
 "0xc8d...dE16",
 "0x982...1052",
 "0xdCC...6A0c",
 "0x6ea...0391",
 "0x3ab...E5Ea",
 "0xd0A...8391",
 "0x212...0ee1",
 "0x6ae...0E18",
 "0x8Ed...eDa4",
 "0xca0...3fA1",
 "0x900...5e02",
 "0x6c5...09C4",
 "0x6F0...9C4b",
 "0xB01...8948",
 "0x263...C1C3",
 "0x56B...b3B0",
 "0x2ec...cC64",
 "0x8C9...Bbe5",
 "0x03d...C236",
 "0x8C0...0860",
 "0x1d9...A86b",
 "0x850...2418",
 "0xA61...68a5",
 "0xf83...d484",
 "0xeaB...Cc7f",
 "0xcAB...c2cA",
 "0x4C2...EFb0",
 "0x760...8365",
 "0x6ad...cE05",
 "0xD88...3AC2",
 "0x046...a761",
 "0x951...93d3",
 "0xE92...54f7",
 "0x080...265d",
 "0x4C8...651f",
 "0x99b...1a7D",
 "0x077...eBf1",
 "0x6E6...3434",
 "0x81F...c842",
 "0x9aC...A2c0",
 "0x8A9...0bDA",
 "0x075...4D42",
 "0x73E...88C9",
 "0x121...9F6F",
 "0x6aa...f53e",
 "0x129...a469",
 "0x554...8eBC",
 "0x017...8C0e",
 "0x79E...4eef",
 "0x169...015a",
 "0x9D6...dDeD",
 "0xd1e...BbF3",
 "0x79F...f92B",
 "0xc96...E2c4",
 "0xD77...790C",
 "0xb4C...871A",
 "0x311...5481",
 "0x247...81ED",
 "0x4A4...4728",
 "0xa8F...446A",
 "0xE41...d981",
 "0xF7e...09F9",
 "0x124...0C5e",
 "0x98B...2Bc0",
 "0x0DE...C665",
 "0x9d7...70b1",
 "0x8a6...3d3d",
 "0x101...C8F7",
 "0xa45...2396",
 "0x507...f049",
 "0xf8C...4416",
 "0x232...01c2",
 "0x746...2660",
 "0x04A...6f44",
 "0xBb8...38f5",
 "0x538...F8B6",
 "0x688...8602",
 "0x1A7...2B20",
 "0xeD0...0958"
]

Merkle hash: 0x4d6b2e7970ebf858e1baad26b303eaf7da3340583d20b5cc8732a409df532661

Last updated